اطلاعات شخصی

سمت :
مدیر امور آموزشی
رشته :
حسابداری
مرتبه :
مربی
شماره تماس :
056-32521181 داخلی 117
ایمیل :
acc.hasani@gmail.com
وب سایت
www.dac.buqaen.ac.ir
 • دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران
 • پایان نامه: " ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "
 • کسب رتبه 14 کشوری کنکور کارشناسی ارشد حسابداری در بین 37.422 داوطلب شرکت کننده
 • اصول حسابداری (1)
 • اصول حسابداری (2)
 • اصول حسابداری (3)
 • حسابداری میانه 1 و 2
 • اصول حسابرسی 1 و2
 • ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1)
  عضویت ها و حضور در سمینارهای دانشگاهی
 • عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
 • عضو کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری – آذر 1390 – تهران - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
 • عضو کمیته اجرایی اولین همایش آموزش در ایران 1404 – آبان 1390- تهران- سالن همایش های رازی
 • شرکت در سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران – اردیبهشت 1394 – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • شرکت در نهمین همایش سراسری حسابداری ایران – اردیبهشت 1390- دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • شرکت در نهمین همایش سراسری حسابداری ایران – اردیبهشت 1390- دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • شرکت در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی – تهران – پژوهشگاه نیرو - اردیبهشت 1392
  دوره¬های آموزشی و سوابق آموزشی
 • مربی گروه حسابداری دانشگاه بزرگمهر قائنات
 • گذراندن دوره¬های آموزشی مستمر حرفه¬ای در سازمان حسابرسی ایران – 1391
  مقالات مجلات معتبر:
 • مقاله " ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام " فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری – تابستان 1393
 • مقاله " معیارهای تجربی کیفیت سود "؛ فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران – زمستان 1393
 • مقاله "بیش اطمینانی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی" فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران – پاییز 94
 • مقاله "بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه علمی پژوهش دانش حسابداری – تابستان 1394
 • مقاله "مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود" پذیرفته شده جهت انتشار در فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی – در نوبت چاپ
 • مقاله "ضرورت XBRL؛ گزارشگری مالی در قرن 21" پذیرفته شده جهت انتشار در فصلنامه علمی تخصصی دانش و پژوهش حسابداری – پاییز 1394
 • " Informational Systems and Information Technology in Small and Medium Enterprises "(IRJABS) International Research Journal of Applied & Basic Sciences – 2013 (ISC Journal)
  مقالات همایشی:
 • مقاله خصوصی¬سازی و حاکمیت شرکتی ؛ با نگاهی به مفهوم زنجیره¬های حاکمیتی؛ همایش ملی حاکمیت شرکتی – اردیبهشت 1392 - دانشگاه الزهرا و بورس اوراق بهادار تهران
 • مقاله حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی در بنگاه¬های اقتصادی؛ همایش ملی حاکمیت شرکتی- اردیبهشت 1392 – دانشگاه الزهرا و بورس اوراق بهادار تهران
 • مقاله حسابداری بین المللی, هماهنگ سازی استانداردها و مدل های عمده آن؛ جهت ارائه سخنرانی در همایش ملی حسابداری و حسابرسی –آذر 1391 – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • مقاله چارچوبی برای قضاوت حرفه¬ای در حسابرسی؛ چالش¬ها و مفاهیم؛ همایش حسابداری و حسابرسی – اسفند 1391 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
 • مقاله مقایسه و تطبیق حسابداری ملی و حسابداری دولتی؛ دومین کنفرانس حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه¬گذاری – اسفند 1392 – انجمن علمی و حرفه¬ای مدیران و حسابداران گلستان
 • مقاله پیاده¬سازی سیستم اطلاعاتی و تاثیرات رفتاری مشارکت کاربر در پیاده¬سازی؛ دومین کنفرانس حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه¬گذاری – اسفند 1392 – انجمن علمی و حرفه¬ای مدیران و حسابداران گلستان
 • مقاله اهمیت حسابرسی تقلب و مسئولیت حسابرسان؛ اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت – اردیبهشت 1393 – مؤسسه آموزش عالی جامی
 • مسئول دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بزرگمهر قاینات
 • مسئول برنامه ریزی آموزشی گروه حسابداری دانشگاه بزرگمهر قاینات
 • مسئول برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بزرگمهر قاینات
 • عضو کارگروه تدوین اساسنامه و سند راهبردی دانشگاه بزرگمهر قاینات
 • حسابرس سازمان حسابرسی کل کشور – به مدت 1.5 سال (اردیبهشت 1391 - الی شهریور 1392)
 • بازرس افتخاری سازمان بازرسی کل کشور
 • مدرس مدعو گروه حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی هرمزان استان خراسان جنوبی
 • نگارنده طرح¬های توجیهی ایجاد رشته مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی در دانشگاه بزرگمهر قاینات

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

* تلفن تماس :(32521181)(056)

info [ @] buqaen [ . ] ac [ . ] ir