اطلاعات شخصی

سمت :
عضو هیات علمی مهندسی مکانیک
رشته :
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
مرتبه :
استادیار
شماره تماس :
056-32521181 داخلی 126
ایمیل :
ghodrat.ghassabi@buqaen.ac.ir
وب سایت
www.buqaen.ac.ir
 • کارشناسی: مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات- محل تحصیل:دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان پایان نامه: بررسی و طراحی سیستم تهویه آلودگی تونل¬های مستقیم
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی-محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان پایان نامه: اصلاح مدل آرنیوس برای شبیه¬سازی شعله¬های آشفته در یک کوره تونلی با سوخت مایع
 • دکتری: مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی-محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان پایان نامه: بررسی تجربی اثر متغیرهای بی¬بعد موثر بر ضریب انتقال حرارت و ضریب اصطکاک صفحه تخت در حضور موانع مستطیلی به کمک روش¬هایPIV و TSP
  سوابق تدریس در دانشگاه بزرگمهر قائنات
 • ریاضی 1و2، ریاضی مهندسی
 • سیالات1
 • ترمودینامیک 1 و 2
 • انتقال حرارت
 • سوخت و احتراق
 • مقدمه ای بر سیالات محاسباتی
  زمینه¬های تحقیقاتی
 • مدل¬سازی جریان و انتقال حرارت
 • مدل¬سازی عددی احتراق و آلاینده¬های حاصل از آن((NO,Soot,..
 • مدل¬سازی عددی توربولنسی
 • مدل¬سازی تشعشع
 • مدلسازی تحریک لایه مرزی
 • تهویه مطبوع
 • روش های آزمایشگاهی آشکارسازی جریان و تعیین توزیع دما (PIV, TSP)
  مقالات
 • Ghassabi, Gh., Saeedi, A., and Moghiman, M., “Modification of Arrhenius Model for Numerical Modeling of Turbulent Flames,” Journal of Basic and Applied Scientific Research, vol. 2, no. 5, 2012, pp. 4820-4826.
 • Ghassabi, Gh., Kahrom, M. “Optimization of Heat Transfer Enhancement of a Domestic Gas Burner Based on Pareto Genetic Algorithm: Experimental and Numerical Approach,” International Journal of Engineering, vol. 26, no. 1, 2013, pp. 469- 481.
 • Ghassabi, Gh., Kahrom, M. “Investigating Flat Plate Drag Reduction Using Taguchi Robust Design”, JAFM, vol.9, no. 2, 2016.
 • قدرت قصابی، محسن کهرم، بررسی آزمایشگاهی عدم تشابه انتقال حرارت و انتقال ممنتوم در لایه مرزی تحریک شده به کمک روش طراحی آزمایش، مکانیک تربیت مدرس، دوره 15، شماره1، 323-331
  کنفرانس:
 • قدرت قصابی، سید هادی پورحسینی، محمد مقیمان، "اصلاح مدل آرنیوس برای شبیه¬سازی شعله های آشفته سوخت مایع" اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران، مشهد، 1389
 • قدرت قصابی، سید هادی پورحسینی، محمد فتوحی، محمد مقیمان،"بهینه¬سازی اثر طول کوره بر انتشار آلاینده¬ها در کوره¬های تونلی سوخت مایع" اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران، مشهد، 1389
 • سید هادی پورحسینی، علی سعیدی، قدرت قصابی، محمد مقیمان،"بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر تشکیل آلاینده های ,CO NOX و دوده" نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، بیرجند، 1390
  نرم افزار تخصصی
 • Visual Fortran
 • Gambit&Fluent
 • Epanet
 • طراحی و نظارت بر نصب تجهیزات واحد پری¬هیتر، سیلو و تغذیه پری¬هیتر کارخانه سیمان شرق مشهد
 • کارشناس دفتر فنی بخش PIPING شرکت پتروپارت در فاز 15و16 پارس جنوبی
 • دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه جیاتونگ شانگهای چین ( داری رتبه 70 بین دانشگاه های معتبر دنیا در سال 2015) در بازه تیرماه 93 تا بهمن 93

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

* تلفن تماس :(32521181)(056)

info [ @] buqaen [ . ] ac [ . ] ir

آدرس دانشگاه :

خراسان جنوبی - قاین - خیابان امام خمینی (ره) - میدان شیرازی - خیابان ابوالمفاخر - دانشگاه بزرگمهر قائنات