اطلاعات شخصی

سمت :
سرپرست حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي
رشته :
مهندسی مکانیک
مرتبه :
استادیار
شماره تماس :
056-32521181 داخلی 141
ایمیل :
se.shakib@buqaen.ac.ir
وب سایت
www.buqaen.ac.ir
 • کارشناسی: مهندسی مکانیک – حرارت وسیالات ، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1383
 • کارشناسی ارشد: مهندسي مکانيک - تبديل انرژي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1385
 • دکتری : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1390
زمينه تحقيقاتي
 • سيستم هاي توليد همزمان (توان، حرارت، آب)
 • تحليل ترموديناميکي، اکسرژي و اقتصادي
 • ارزيابي ترمواکونوميک سيستم هاي حرارتي
 • بهينه سازي و کاهش مصرف سوخت
 • سيکل هاي نيروگاهي توربين گاز و بخار
 • آب شيرين کن هاي ترکيبي(Hybrid Desalination)
 • سيستمهاي انرژي خورشيدي
مقالات
 • افزایش قدرت توربین گاز در سیکل ترکیبی بر اساس طراحی بهینه بویلر بازیاب حرارت، مجله علمی و پژوهشی شریف، دانشگاه صنعتی شریف، 1392
 • Multi objective optimization of a cogeneration plant for supplying given amount of power and fresh water, Journal of Desalination, in Press, 2012
 • Simulation and optimization of multi effect desalination coupled to a gas turbine plant with HRSG consideration, Journal of Desalination, in Press, 2012
 • A new approach for process optimization of a METVC desalination system, journal of Desalination and water Treatment, 2012
 • Cost optimization of a combined power and water desalination plant with exergetic, environment and reliability consideration, journal of Desalination, 2012
 • Applying different optimization approaches to achieve optimal configuration of a dual pressure HRSG, International Journal of Energy Research, 2012
 • thermodynamic and exergetic analysis of a combined power and desalination plants, journal of Energy management, Kashan university, 2011
 • تحلیل انرژی و اکسرژی کوپلینگ نیروگاه سیکل ترکیبی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله¬ای، مجله علمی پژوهشی مدیریت انرژی، دانشگاه کاشان، 1391
 • Thermodynamic Analysis of a combined power and water production system, Proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA2010, Istanbul, Turkey
 • Influence of Fluid Flow on the Efficiency of the Solar Air Collectors, 17th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME, May 2009, University of Tehran, Iran
 • Design, Construction, Experimental Study and Mathematical Modeling of an Improved Solar Distillation System, The Arab Regional Solar Energy Conference, (ARSEC), 2006
 • تحليل ترموديناميکي کوپلينگ آب شيرين کن چند مرحله اي تبخيري با واحدهاي گازي نيروگاه خليج فارس جهت برآورد ميزان توليد آب شيرين، دومین کنفرانس نیروگاههای حرارتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهرماه 1390
 • تحلیل انرژی و اکسرژی کوپلینگ نیروگاه سیکل ترکیبی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله ای، نوزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، اردیبهشت 1390
 • تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی کوپلینگ نیروگاه گازی با آب شیرین کن چند مرحله ای تبخیر ناگهانی، نوزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، اردیبهشت 1390
 • ارزیابی تاثیر پارامترهای عملکردی بویلر بازیاب بر سيستم توليد همزمان توان و آب شيرين، کنفرانس مدیریت و بهینه سازی انرژی، هتل المپیک، تهران، 1389
 • ارزيابي ترموديناميکي سيستم توليد همزمان توان و آب شيرين، هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، ISME2010، ايران، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، ارديبهشت 1389
 • تحليل اکسرژي آب شيرين¬کن خورشيدي رطوبت زا- رطوبت زدا با استفاده از داده هاي تجربي، هفدهمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک- دانشکده فني دانشگاه تهران، ارديبهشت1388
 • ارزيابي آب شيرين کن خورشيدي رطوبت زا- رطوبت زدا با استفاده از آناليز پينچ، هفتمين همايش ملي انرژي، تهران، 1388
 • بررسي آلاينده هاي زيست محيطي و مواد خورنده ناشي از سوخت مايع در نيروگاه نيشابور، کنفرانس مهندسي برق، تهران، پاييز 1386
 • بررسي تجربي اثر قطر ، نسبت پرشدن و توان ورودي بر عملکرد حرارتي يک ترموسيفون دو فازي بسته، يازدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي، تهران، 1385
 • مطالعه تئوري و آزمايشگاهي يک آب¬شيرين¬کن خورشيدي با جابه¬جايي اجباري، يازدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي، 1385
پروژه های صنعتی
 • بررسی استفاده از حرارت مازاد نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان (اردبیل) جهت آب شیرین¬کن-های تقطیری، کارفرما : آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل
 • بررسی راهکارهای مناسب تامین آب شرب روستاهای استان خراسان جنوبی، کارفرما : آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی،
 • شبيه سازي و طراحي مهندسي بهينه سيستم توليد آب شيرين با استفاده از بازيافت حرارت از واحد هاي توربين گازي نيروگاه خليج فارس جهت افزايش راندمان، کارفرما : شرکت مدیریرت منابع آب ایران

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

* تلفن تماس :(32521181)(056)

info [ @] buqaen [ . ] ac [ . ] ir

آدرس دانشگاه :

خراسان جنوبی - قاین - خیابان امام خمینی (ره) - میدان شیرازی - خیابان ابوالمفاخر - دانشگاه بزرگمهر قائنات