اطلاعات شخصی

سمت :
هیات علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
رشته :
جغرافیا
مرتبه :
استادیار
شماره تماس :
056-32521181 داخلی 127
ایمیل :
majid.ahmadi88@gmail.com
وب سایت
www.buqaen.ac.ir
 • لیسانس: جغرافیا از دانشگاه حکیم سبزواری (با تاکید بر اقلیم و آب و هواشناسی) ،82-86
 • فوق لیسانس: جغرافیای طبیعی ازدانشگاه تربیت مدرس تهران (با تاکید بر مخاطرات طبیعی و محیطی)،87-89
 • دکترا: جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی از دانشگاه اصفهان ( با تاکید بر ژئومورفوتوریسم و گردشگری)،90-93
  افتخارات کسب شده
 • کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • پذیرفته شده بدون کنکور و با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان درمقطع دکترای دانشگاه اصفهان
  دوره ها و کارگاه های گذرانده شده
 • دوره های آموزش عالی فنآوری اطلاعات، مهارتهای هفت گانه کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری،1383
 • دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته نرم افزارهای تخصصی Arc GIs – Erdas imaging، 1388
 • کارگاههای آموزشی تدوین پروپوزال و پایان نامه نویسی، مقاله نویسی، دانشگاه اصفهان،1391
 • کارگاه آموزشی و تخصصی اطلاعات مکانی و کاربرد آن در برنامه ریزی توسعه،دانشگاه اصفهان،1391
 • کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی، دانشگاه علوم و فنون دریایی چابهار، 1390
 • دوره آموزشی مهارت های کسب و کار، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران 1388
  تدریس دروس مقطع لیسانس
 • :(مبانی ژئومورفولوژی،ژئومورفولوژی ایران،مبانی هیدرولوژی،کارتوگرافی وتهیه نقشه های موضوعی،مبانی نقشه خوانی،جغرافیای اقتصادی ایران،مخاطرات طبیعی،مبانی آب وهواشناسی،آب وهوای ایران،زمین درفضا،اصول وروشهای آمایش سرزمین)
  تدریس دروس رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
 • (نقشه خوانی وآشنایی با نقشه،جغرافیای جهانگردی ایران،جغرافیای جهانگردی عمومی )
 • تدریس واحدهای نظری در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به مدت 3 سال
 • تدریس کارگاههاودوره های آموزشی مقاله نویسی،روش تحقیق،شیوه تدوین پروپوزال وپایان نامه نویسی
  مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 • Assessing and determining the policies of strategic management of Geomorphotourism in Awramanat region in line with the geotourism development of the region, advances in environmental biology, march 2015
 • Assessment of Geomorphosites potentials in Awramanat region with the use of the scientific value method and added value Method (Reynard model), advances in environmental biology, 8(17) September 2014, Pages: 140-147
 • Evaluation of physical landforms and processes in urban development of Yasuj City using data true value method and GIS technique- Journal of Social Issues & Humanities, Volume 2, Issue 2, February 2014 -ISSN 2345-2633
 • The Study and Analysis of the Hazards of Water and Wind Processes in the Northern Coasts of Persian Gulf using TOPSIS Model (Case study: Mond River delta), world of science journals ,ISSN 23073071, vol 1, no 2, 1-10 pp,2013
 • An Assessment of the Role of Geomorphologic knowledge in urban planning and sustainable development ( Case Study : Qom city), world of science journals ,ISSN 23073071, VOL , NO , PP, 2013 Geomorphosite assessment of Ziarat village by the use of Scientific and Additional values Methods- Journal of American Science 2012;9(3s)
  مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی داخلی
 • ارزيابي منطقه اورامانات جهت توسعه ژئوتوريسم و با هدف پيشنهاد منطقه به عنوان ژئوپارک ملی – جهانی، مجله علمی پژوهشی پژوهشهای ژئومرفولوژی کمی،1394، انجن ایرانی ژئومرفولوژی،تهران
 • حوضه هاي آبريز از ديدگاه سيستمي (مطالعه موردي: حوضه آبريز رود گاماسياب)، مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال اول ، شماره اول، تابستان 1389، دانشگاه پیام نور تهران
 • مدلسازی تخمین فرسایش کاوشی باد از سطح سنگفرش بیابان (مطالعه موردی :دشت های بردسیرکرمان)، مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،1393،دانشگاه اصفهان
 • تحلیل مخاطرات فرایندهای جریانی خلیج فارس(ازکنگان تا بوشهر) مجله علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی جغرافیا، سال دوازدهم، شماره 24، بهار1391، دانشگاه خوارزمی، کرج
 • پهنه بندي مخاطرات لغزشي در مسير جاده هاي کوهستاني حوضه آبخيز سقز با استفاده از عملگرهاي منطق فازي، مجله علمی پژوهشی مناطق خشک دانشگاه تربیت معلم سبزوار
  مقالات پذیرفته شده در نشریات علمی – ترویجی و علمی- تخصصي داخلی
 • کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری ( پاوه) ، مجله رشد و آموزش جغرافیا، شماره 94
 • ژئومورفولوژی، پیچیدگی و ظهور علم سطح زمین، مجله سپهر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
 • بررسي مسائل و مشکلات درياچه زريبار و ارائه راهکارهايي جهت حل آنها،مجله رشد وآموزش جغرافیا
  مقالات پذیرفته شده در همایشها و کنفرانسهای معتبر بین المللی ، ملی و منطقه ای
 • پهنه بندی مخاطرات زمین لغزش با استفاده از مدل(MCDM)، دومین همایش بین المللی جغرافیا (محیطهای مدیترانه ای)، ترکیه، آنتالیا، (2-5 June، 2010)
 • درآمدی برمخاطرات طبيعي مناطق ساحلي و نقش آن¬ها درتوسعه پايدارسواحل، دهمين همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی29آبان لغايت1آذر 91( تهران-ایران)
 • بررسي نقش مخاطرات طبيعي در دره هاي گردشگري و چگونگي تعديل آنها،دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط،دانشگاه آزادتهران مرکز 3و4اسفند ماه 1390
 • بررسي مخاطرات طبيعي سواحل درجهت گسترش برنامه هاي توسعه پايدار،دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط،دانشگاه آزادتهران مرکز 3و4اسفند ماه 1390
 • بررسي مخاطرات محيطي شهر سبزوار و تاثير آنها در مديريت و توسعه شهر، دومین همایش ملی شهر سالم، دانشگاه تربیت معلم سبزوار ، 5 خرداد 1389
 • فرسایش بادی و روشهای کنترل آن در مناطق خشک و نیمه خشک ایران ،دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردوغبار ،27 و 28 بهمن ماه، یزد
 • ارزيابي مناطق کویري ايران، فرصت هاوچالشهای آنها،همایش ملی کویر،فرصتهاوتهدیدات دانشگاه بیرجند. 16 و 17 تیر 1389 ارزيابي توانمندي¬هاي ژئومورفوسايتي روستاي کندوان بااستفاده ازروش ارزش علمي وارزش افزوده،چهارمين همايش سراسري جغرافيا،دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران،1391
 • نقش پدیده های ژئومورفولوژی بر توسعه صنعت گردشگری(ژئومورفوتوریسم)، سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران،اراک، 25 و 26 شهریور 1391
 • ارزیابی ژئومورفوسایت روستای زیارت با استفاده از روش ارزش علمی و ارزش افزوده، اولین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومرفولوژی ،( ژئومرفولوژی و زیستگاه انسان)، تهران، دانشکده جغرافیا،1391
 • پديده هاي ژئومرفوتوريستي و ارتباط آنها با صنعت گردشگري و توسعه مناطق ، دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومرفولوژی، 16 اسفندماه 1392، تهران
 • ژئومرفوتوريسم ونقش آن درتوسعه پايدارمنطقه اورامانات،نخستین کنگره بین المللی علوم زمین، 27 – 30بهمن 1392- تهران زریبار نگین گردشگری مریوان و نقش آن در جذب گردشگر،همایش توسعه گردشگری مریوان، پاییز90
 • تورسیم و نقش آن در توسعه پایدار شهری، همایش ملی توریسم و توسعه، ، 21و22 مرداد، یاسوج
 • تحلیل نابرابری فضایی شهرستان های استان کردستان با استفاده از شاخص های توسعه، دومین كنفرانس بين المللي وپنجمین كنفرانس ملي عمران شهري با رويكرد فناوري‌هاي نوين،18-20 اسفند، سنندج
 • ارزیابی نقش دانش ژئومرفولوژی درتوسعه فیزیکی شهربااستفاده از(GIS)نمونه موردی: زنجان، همایش منطقه ای کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی، خرم آباد، 5 و 6 خرداد 1389
 • برنامه ريزي کاربري اراضي ونقش آن درتوسعه پايدارشهري،همایش ملی شهرسالم، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، 5خرداد 1389 مديريت يکپارچه شهري و نقش آن در توسعه پايدارشهر، دومین همایش ملی شهر سالم،سبزوار1389
 • نقش شهرهای میانی استان خراسان رضوی درايجاد تعادل فضايي،همایش ملی برنامه ریزی ومدیریت شهری، دانشگاه فردوسی درآمدی بر اکوسیستم های تالابی،تنوع زیستی و اهمیت آنها، سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران،اراک، 25 و 26 شهریور 1391
 • ارزیابی خصوصیات و ویژگی های فیزیکی حوضه آبریز رود درما، همایش منطقه ای کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی، خرم آباد، 5 و 6 خرداد 1389 ار تالاب های کویری ایران،اراک، 25 و 26 شهریور 1391
 • تاثیر گسله ها در زلزله و تخریب شهری(تهران)،دومین همایش ملی سازه،زلزله،ژئوتکتونیک،مازندران1391
 • دریاچه خرم آبادبسترتبلورمدنیت دردوران چهارم، همایش ملی ژئومرفولوژی و زیستگاه انسان، تهران، دانشکده جغرافیا،1391 درآمدي بر ژئومورفولوژي اکوسيستم هاي ساحلي باتاکيد بر سواحل خليج فارس، اولین همایش ملی ژئومرفولوژی و زیستگاه انسان، تهرا، دانشکده جغرافیا،1391
 • بررسی چشم‌اندازهاي ژئومورفيك كارست و تحول آن در حوضه آسپاس، اولین همایش ملی ژئومرفولوژی و زیستگاه انسان، تهران، دانشکده جغرافیا،1391ان، تهرا، دانشکده جغرافیا،1391
 • بررسی تغییرات دلتای گرگانرود با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای، اولین همایش ملی ژئومرفولوژی و زیستگاه انسان، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا،اسفند 1391
 • بررسي تغييرات ژئومورفولوژيک پلاياي گيل، اولین همایش ملی ژئومرفولوژی وزیستگاه انسان، دانشگاه تهران، اسفند 1391 مشارکت و نقش آن در بهبود بافتهای فرسوده شهری، همایش بین المللی سکونت گاههای فقیرنشین شهری به سوی یهسازی و بازآفزینی پایدار،15-16 اردیبهشت، سنندج
 • عضو هیئت تحریریه و داور مجله علمی – پژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان دانشگاه کاشان
 • عضو هئیت موسس انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات
 • عضو انجمن ژئومرفولوژی ایران، اولین دبیر انجمن ژئومرفولوژی دانشگاه تربیت مدرس
 • داور مجلات مطالعات نواحی شهری، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، ژئومورفولوژی کاربردی
 • داور یازدهمين جشنواره دانشجويان ممتاز مبتکر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان 1391
 • همکارومشاور علمی پژوهشکده شهید علم الهدی دانشگاه اصفهان 90 -93
 • مسئول مرکز گردشگری علمي- فرهنگي جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس تهران 1387 – 1388
 • مسئول کمیته پشتیبانی اولین جشنواره ملی فرهنگ و تمدن ایران زمین گرامیداشت خلیج همیشه فارس
 • مدیرمسئول نشریه فرهنگی اجتماعی گردشگری (گلگشت) دانشگاه تربیت معلم سبزوار1383
 • مدیر اجرایی چهارمين دوره برگزاری اردوهای طرح ایران مرزپرگهردانشگاه تربیت مدرس تهران87-88
 • اخذ مجوز چاپ گاهنامه گلگشت از شورای نشریات دانشگاه تربیت معلم سبزوار و انتشار اولین شماره آن
 • همکاری دراجرای پروژه ایجادپایگاه داده مکانی شهرکهای صنعتی استان تهران،مهندسین مشاور آمایش سرزمین وطن،1390
 • همکاری دراجرای پروژه ایجادپایگاه داده مکانی شهرداری منطقه هشت تهران، مهندسین مشاور طرح و برنامه پارس، 1390
 • همکاری با معاونت فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری به مدت سه سال
 • همکاری با جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس به مدت دو سال
 • همکاری با بسیج دانشجویی دانشگاه های تربیت مدرس و اصفهان به مدت شش سال
 • همکاری داوطلبانه با سازمانهای خیریه و عام المنفعه (هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، انجمن بیماری های سرطانی، سازمان انتقال خون و ...)
روز هفته/ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18
شنبه حضور راهنمایی دانشجویان حضور حضور با وقت قبلی مطالعه و پژوهش
یکشنبه آب و هوای ایران-204 مبانی ژنومورفولوژی-302 حضور مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
دوشنبه مبانی هیدرولوژی - 205 حضور حضور حضور با وقت قبلی آمایش سرزمین -203
سه شنبه جغرافیای اقتصادی ایران-210 راهنمایی دانشجویان حضور مخاطرات طبیعی مبانی آب و هواشناسی دو - 203
چهارشنبه حضور راهنمایی دانشجویان حضور حضور با وقت قبلی مطالعه و پژوهش

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

* تلفن تماس :(32521181)(056)

info [ @] buqaen [ . ] ac [ . ] ir

آدرس دانشگاه :

خراسان جنوبی - قاین - خیابان امام خمینی (ره) - میدان شیرازی - خیابان ابوالمفاخر - دانشگاه بزرگمهر قائنات