دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دومین جشنواره فرهنگی ورزشی بهارانه سال 1396 دانشگاه بزرگمهر قائنات

بسمه تعالی

فراخوان دومین جشنواره فرهنگی ورزشی بهارانه سال 1396 دانشگاه بزرگمهر قائنات

یادبود دانشجوی شهید سیدحسین مهدوی الحسینی

   مدیریت تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات در نظر دارد به منظور توسعه مشارکت های دانشجویی در برنامه های ورزشی و تقویت روحیه پهلوانی در بین دانشجویان نسبت به برگزاری دومین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه در بهار 1396 اقدام نماید. لذا از تمامی دانشجویان عزیز ورزشکار و ورزش دوست دعوت می شود ضمن مطالعه فراخوان ذیل، نسبت به ثبت نام حضوری در طبقه همکف ساختمان اداری آموزشی دانشگاه از تاریخ 95/12/14 لغایت 95/12/18 اقدام فرمایند.

رشته های جشنواره

حداکثر تعداد اعضای تیم ها

نوع برگزاری مسابقات

رشته های ورزشی جشنواره

گروه

     

بانوان

5

تیمی

والیبال سه نفره

*

انفرادی

بدمینتون

*

انفرادی

شطرنج

*

انفرادی.

پینگ پینگ

     

آقایان

5

گروهی

فوتبال گل کوچک

*

انفرادی

بدمینتون

*

انفرادی

شطرنج

*

انفرادی

پینگ پینگ

توضیحات:

1.مبنای برپایی مسابقات در هر رشته ورزشی، به حدنصاب رسیدن تعداد نفرات و تیم های شرکت کننده می باشد و در صورت عدم برپایی، هزینه ثبت نام عودت داده خواهد شد.

2. حداکثر اعضای تیم رشته های فوتبال گل کوچک و والیبال سه نفره طبق جدول فوق 5 نفر و حداقل 4 نفر می باشد.

3.هیچ گونه محدودیتی برای ثبت نام افراد در رشته های ورزشی مختلف وجود ندارد.(گفتنی است در این خصوص کمیته برگزاری هیچ تعهدی در قبال عدم تداخل برنامه زمانی مسابقات در رشته های مختلف نخواهد داشت).

4. در رشته فوتبال گل کوچک در صورت تشکیل حداقل 8 تیم : سه تیم، تشکیل6 تیم : دو تیم و تشکیل کمتر از 6 تیم :یک تیم تجلیل خواهد شد.

5. در رشته والیبال سه نفره در صورت تشکیل حداقل6 تیم: سه تیم، 4 تیم دو تیم و کمتر از 4 تیم یک تیم تجلیل خواهند شد.

6.در رشته های انفرادی(پینگ پنگ-بدمینتون-شطرنج) در صورت حضور حداقل 7 نفر: سه نفر، 5 نفر: دو نفر و کمتر از5 نفر: یک نفر تجلیل خواهد شد.

نحوه و مهلت ثبت نام

ثبت نام دومین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه بزرگمهر قاینات از روز شنبه مورخ 14/12/1395 لغایت 18/12/1395 در محل طبقه همکف ساختمان اداری آموزشی دانشگاه صورت خواهد پذیرفت.

شرکت کنندگان بایستی جهت ثبت نام ضمن همراه داشتن مشخصات فردی شرکت کنندگان شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و شماره تماس، نسبت به تعیین سه نام پیشنهادی و یک نفر سرپرست مربی تیم (در رشته های تیمی) اقدام نمایند. نام نهایی تیم از سوی کمیته برگزاری تائید و اعلام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز:

تحویل یک قطعه عکس 4*3 از تمامی شرکت کنندگان و اعضای تیم ها به منظور صدور کارت شناسایی شرکت در مسابقات حداکثر تا تاریخ 19/12/1395 الزامی می باشد.

بدیهی است در صورت عدم ارائه کارت شناسایی از شرکت افراد در مسابقات ممانعت خواهد شد.

هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام جهت مسابقات انفرادی 3000 تومان و جهت مسابقات تیمی 15000 تومان می باشد که بایستی حداکثر تا تاریخ 20/01/1395 به مسئول تربیت بدنی دانشگاه تحویل گردد.

برنامه زمانی جشنواره

برنامه های افتتاحیه، برپایی مسابقات و اختتامیه با حضور مسئولین استانی، شهرستانی و دانشگاهی در نیمه دوم فروردین ماه و نیمه دوم اردیبهشت ماه صورت پذیرفته و از نفرات و تیم های برتر ضمن اهدای احکام قهرمانی، به نحو شایسته ای تجلیل خواهد شد.( جوایز مسابقات به صورت نقدی و غیرنقدی خواهد بود.)

جوائز جشنواره:

رشته های گروهی:

تیم اول: حکم قهرمانی و هدیه غیرنقدی برای هریک از بازیکنان و دو میلیون و پانصد هزار ریال هدیه نقدی برای تمام اعضای تیم

تیم دوم: حکم قهرمانی و هدیه غیرنقدی برای هریک از بازیکنان و یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال هدیه نقدی برای تمام اعضای تیم

تیم سوم: حکم قهرمانی و هدیه غیرنقدی برای هریک از بازیکنان و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال هدیه نقدی برای تمام اعضای تیم

رشته های انفرادی:

نفر اول: حکم قهرمانی + هدیه غیرنقدی +پانصد هزار ریال هدیه نقدی

نفر دوم: حکم قهرمانی + هدیه غیرنقدی +سیصد و پنجاه هزار ریال هدیه نقدی

نفر سوم: حکم قهرمانی + هدیه غیرنقدی + دویست و پنجاه هزار ریال هدیه نقدی

آئین نامه انضباطی و ضوابط برگزاری مسابقات

آئین نامه های انضباطی و ضوابط برگزاری مسابقات متعاقباً از سوی کمیته انضباطی جشنواره و از طریق سرپرست مربی هر تیم و همچنین کلیه شرکت کنندگان در رشته های انفرادی به ایشان ابلاغ خواهد شد.

کمیته برگزاری دومین جشنواره فرهنگی ورزشی

دانشگاه بزرگمهر قائنات

زمستان 1395

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست ریاست امور فرهنگی دومین جشنواره فرهنگی ورزشی بهارانه سال 1396 دانشگاه بزرگمهر قائنات