دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برنامه سالن های ورزشی پیش بینی شده جهت تمرینات فوق برنامه دانشجویان

معاونت دانشجویی و فرهنگی

مدیریت تربیت بدنی

برنامه تمرینات تیم های ورزشی و تمرینات آزاد دانشگاه بزرگمهر قائنات

رشته ورزشی و نوع تمرین

زمان

مکان

تمرینات تیم والیبال دانشجویان دختر

یکشنبه و سه شنبه از ساعت 20:30 لغایت22

سالن ورزشی آزادی

تمرینات تیم فوتسال دانشجویان پسر

شنبه و دوشنبه از ساعت 22 لغایت23:30

چهارشنبه از ساعت 20:30لغایت22

سالن ورزشی عفاف

تمرینات تیم والیبال دانشجویان پسر

سه شنبه از ساعت 22 لغایت 23:30

سالن ورزشی آزادی

یکشنبه از ساعت 22 لغایت 23:30

سالن ورزشی عفاف

تمرینات آزاد دانشجویان پسر

جمعه از ساعت 19 لغایت 20:30

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست ریاست امور فرهنگی برنامه سالن های ورزشی پیش بینی شده جهت تمرینات فوق برنامه دانشجویان