دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه شماره یک در خصوص جشن دانش آموختگی سال 1396

نظر به لزوم برنامه ریزی قبلی جهت برپایی هرچه باشکوه تر "اولین جشن دانش آموختگی کلیه گروه های آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات" در سال 1396 با بهره گیری حداکثری از نظرات و پتانسیل های دانشجویی، مقتضیست دانشجویان تمامی رشته گرایش های آموزشی دانشگاه (ورودی های مربوط) نسبت به تکمیل فرم تنظیم شده جهت معرفی نماینده تام الاختیار هر رشته-ورودی به منظور حضور مستمر در جلسات مربوط و انعکاس متقابل نظرات حداکثر تا تاریخ 95/12/18 و تحویل آن به کارشناس فرهنگی دانشگاه اقدام نمایند.فرم مذکور در کانال تلگرامی دانشگاه قابل دسترسی می باشد.

دریافت فرم

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست ریاست امور فرهنگی اطلاعیه شماره یک در خصوص جشن دانش آموختگی سال 1396