دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انتخاب دانشجوی رشته جغرافیا دانشگاه بزرگمهر در شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي جغرافيا

برگزاري اولين مجمع تاسيسي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي جغرافيا به ميزباني دانشگاه خوارزمي

در اين نشست كه با حضور 20 نفر از دبيران و نمايندگان انجمن هاي علمي دانشجويي جغرافيا دانشگاه هاي سراسر كشور، دكتر محمدي مدير فرهنگي دانشگاه، دكتر قنواتي رئيس دانشكده جغرافيا دانشگاه، دكتر كرم مديرگروه جغرافيا دانشگاه، جناب آقاي آزادي رئيس اداره انجمن هاي علمي دانشگاه و سركار خانم عبدالهي كارشناس انجمن هاي علمي اداره كل فرهنگي برگزار گرديد. موضوعاتي از قبيل بررسي و تصويب اساسنامه و انتخابات شوراي مركزي، بازرسان و دبير اتحاديه در دستور كار قرار گرفت.

در این جلسه اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند که سرکار خانم مریم غلامی دانشجوی رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه بزرگمهر قائنات در ترکیب اعضای این شورا قرار گرفت.

در این جلسه اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند که سرکار خانم مریم غلامی دانشجوی رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه بزرگمهر قائنات در ترکیب اعضای این شورا قرار گرفت.

اعضاي شوراي مركزي :

فاطمه گلشني (دانشگاه خوارزمي، دبير اتحاديه)
حجت گلچين فر (دانشگاه گيلان، نائب دبیر اتحادیه)
ايمان جوادي (دانشگاه زنجان)
صابر شاهي (دانشگاه فرهنگيان واحد قزوين)
نازنين آذرنيو (دانشگاه فرهنگيان واحد البرز)
عليرضا عليزاده (دانشگاه فردوسي مشهد،)
مريم غلامي (دانشگاه بزرگمهر قائنات،)

بازرسان:

علي ملكي (دانشگاه پيام نور اراك)
علي اكبر بيزه (دانشگاه فردوسي مشهد، بازرس علي البدل)

مدیریت فرهنگی این انتساب را به ایشان و خانواده دانشگاه بزرگمهر قائنات تبریک عرض می کند.

index

 

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست ریاست امور فرهنگی انتخاب دانشجوی رشته جغرافیا دانشگاه بزرگمهر در شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي جغرافيا