دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نتایج انتخابات اتاق نمونه

نتایج انتخاب اتاق نمونه

به مناسبت هفته خوابگاههاي دانشجويي مسابقه اي تحت عنوان انتخاب اتاق نمونه در روز یکشنبه مورخ 24/2/96به صورت سرزده انجام شدو نتايج پس از اعلام نظر داوران كه سه نفر از همكاران دانشگاه به شرح ذيل اعلام ميگردد:

خوابگاه كوثر: اتاق 1 از سوئيت 4با كسب حداکثر امتیاز از اتاقهای شرکت کننده.

خوابگاه قائم:اتاق 219با كسب حداکثر امتیاز از اتاقهای شرکت کننده.

خوابگاه شريعتي برداران:اتاق 203 با كسب حداکثر امتیاز از اتاقهای شرکت کننده

01.jpg

03.jpg

 

05.jpg

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست ریاست معاونت دانشجویی نتایج انتخابات اتاق نمونه