دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به مناسبت هفته خوابگاههای دانشجویی معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار میکند

ردیف

برنامه

تاریخ

ساعت برگزاری

مکان

خواهران

برادران

1

مسابقه طناب زنی

23/2/96

30/21-30/20

سالن ورزشی خ خواهران

خوابگاه برادران

2

مسابقه چرخ تا نک  و کفش گروهی ویژه خواهران

24/2/96

30/21-30/20

خ خواهران سالن ورزشی

-

3

مسابقه حلقه هولاهوپ(ویژه خواهران)و مچ اندازی (ویژه برادران)

25/2/96

30/21-30/20

سالن ورزشی خ خواهران

مچ اندازی ویژه برادران خ شریعتی

4

مسابقه سودوکو ورباعی خوانی(ویژه خواهران) شاهنامه خوانی(ویژه برادران)

26/2/96

30/21-30/20

سالن ورزشی خ خواهران

خ شریعتی

5

مسابقه دارت (چرخ تانک و کفش گروهی ویژه برادران)

27/2/96

30/21-30/20

سالن ورزشی خ خواهران

(فقط مسابقه دارت)

خ شریعتی

6

مسابقه آشپزی

28/2/96

14-13

محوطه خ قائم

-

 

دانشجویان علاقه مند میتوانند جهت ثبت نام  تا تاریخ 21/2/96به سرپرستی خوابگاهها مراجعه نمایند ،لازم به ذکر است حد اکثر 30000تومان به هر تیم شرکت کننده در مسابقه آشپزی بابت مواد اولیه با ارائه فاکتور پرداخت خواهد شد (مسابقه آشپزی هرتیم حد اکثر 5 نفره می باشد).

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست ریاست معاونت دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاههای دانشجویی معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار میکند