دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست ریاست معاونت دانشجویی برنامه حضور مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه بزرگمهر قائنات درنیمسال جاری 96-95