دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ثبت نام وام دانشجويي

قابل توجه كليه دانشجويان محترم

دانشجوياني كه از طريق پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان نسبت به ثبت وام هاي دانشجويي (اعم از تحصيلي، مسكن، ضروري، وديعه مسكن، شهريه و ...) اقدام نموده اند، مي بايست حداكثر تا تاريخ 1395/07/07 مدارك مورد نياز را به واحد امور دانشجويي تحويل نمايند. آن دسته از دانشجوياني كه موفق به ثبت درخواست يا ثبت نام در پورتال دانشجويي صندوق رفاه نشده اند، مي توانند با تكميل فرم ها و ارائه آن تا تاريخ ذكر شده به واحد امور دانشجويي اقدام نمايند. شايان ذكر است در صورت كمبود اعتبارات تخصيص يافته از سوي صندوق رفاه، اولويت با دانشجوياني است كه از طريق پورتال دانشجويي ثبت نام كرده اند.

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست ریاست معاونت دانشجویی ثبت نام وام دانشجويي