دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قابل توجه دنشجویان دختر متقاضی خوابگاه

کسانی که تاکنون موفق به پرداخت اجاره بهای خوابگاه نشده اند جهت تعیین تکلیف وضعیت خوابگاه خود در اسرع وقت با امور دانشجویی تماس بگیرند.بدیهی است  طبق اطلاع رسانی قبلی به گروههایی که اجاره بهای خوابگاه را پرداخت ننموده اند کلید تحویل نخواهد شد.

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست ریاست معاونت دانشجویی قابل توجه دنشجویان دختر متقاضی خوابگاه