دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آخرين مهلت ثبت نام خوابگاه خواهران

به اطلاع كليه دانشجويان دختر دانشگاه مي رساند آخرين مهلت ثبت نام خوابگاه نيمسال اول سال تحصيلي جديد تاريخ 95/5/31 مي باشد. لذا با توجه به لزوم برنامه ريزي جهت اسكان دانشجويان جديدالورود، به درخواستهاي بعد از تاريخ مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست ریاست معاونت دانشجویی آخرين مهلت ثبت نام خوابگاه خواهران