دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه تخفیف اجاره بهای خوابگاه دانشجویان دختر

به اطلاع می رساند تخفیف اجاره بهای خوابگاه دانشجویان دختر رتبه اول تا سوم هر ورودی بر اساس معدل دو نیمسال قبل (سال تحصیلی 95-94) به شرح ذیل اعلام میگردد.

-        رتبه اول 25%

-        رتبه دوم 20%

-        رتبه سوم 15%

لذا دانشجویان ذیل با توجه به رتبه های مکتسبه مشمول تخفیف فوق گردیده و میتوانند نسبت به پرداخت مبلغ ذکر شده جهت اجاره بهای خوابگاه قائم اقدام نمایند.

ردیف

شماره دانشجویی

رتبه

مبلغ قابل پرداخت (ریال)

1

9411233105

اول

2/400/000

2

9212609039

اول

2/400/000

3

9411233108

دوم

2/560/000

4

9311233184

دوم

2/560/000

5

9212609012

دوم

2/560/000

6

9311233118

سوم

2/750/000

7

9212609026

سوم

2/750/000

8

9212614002

اول

2/400/000

9

9311232111

دوم

2/560/000

10

9212614041

سوم

2/750/000

11

9311232133

سوم

2/750/000

12

9212614032

دوم

2/560/000

13

9411232108

سوم

2/750/000

14

9411231127

اول

2/400/000

15

9411231124

سوم

2/750/000

16

9411221116

دوم

2/560/000

17

9411811208

دوم

2/560/000

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست ریاست معاونت دانشجویی اطلاعیه تخفیف اجاره بهای خوابگاه دانشجویان دختر