دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انتخاب اتاق نمونه

به مناسبت هفته خوابگاههاي دانشجويي مسابقه اي تحت عنوان انتخاب اتاق نمونه در روز سه شنبه تاريخ95/2/28به صورت سرزده انجام شد و نتايج پس از اعلام نظر داوران كه سه نفر از همكاران دانشگاه و سرپرست هر خوابگاه بودند به شرح ذيل اعلام ميگردد.

خوابگاه كوثر: اتاق 1 از سوئيت 4با كسب 98 امتياز از 100امتياز

خوابگاه قائم:اتاق 107با كسب 94 امتياز از 100امتياز

خوابگاه شريعتي برداران:اتاق 203 با كسب 90امتياز از 100امتياز

DSC04914.JPGDSC04915.JPGDSC04916.JPGDSC04917.JPGDSC04918.JPGDSC04919.JPGDSC04920.JPGDSC04921.JPGDSC04922.JPGDSC04923.JPGDSC04924.JPGDSC04925.JPGDSC04926.JPGDSC04927.JPGDSC04928.JPGDSC04929.JPG

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست ریاست معاونت دانشجویی انتخاب اتاق نمونه