دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعيه دروس معرفي به استاد

ماده 8 آيين نامه آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري:

✍ در صورتي كه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي براي دانش آموختگي حداكثر دو درس نظري داشته باشد، با تأييد گروه آموزشي و با رعايت سقف واحدهاي آن نيمسال مي تواند دروس را به صورت معرفي به استاد بگذراند.

تبصره: دروس عملي و دروس عملي-نظري نمي تواند به صورت معرفي به استاد اخذ گردد (لازم به ذكر است، چنانچه دانشجويي قبلاً يك درس  عملي-نظري را اخذ ولي نمره قبولي كسب نكند اما دوره عملي درس فوق را گذرانده باشد، مي تواند بخش نظري آن درس را به صورت معرفي به استاد اخذ نمايد).

 بسيار مهم

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند "درخواست 3 درس معرفي به استاد" جهت ارزيابي در شوراي بررسي موارد خاص دانشگاه فقط براي وروديهاي 1392 و ماقبل امكان پذير است. لذا دانشجويان "وروديهاي 1393 به بعد حداكثر 2 درس" مي توانند به صورت "معرفي به استاد" اخذ نمايند

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست معاونت آموزشی اخبار و اطلاعیه ها اطلاعيه دروس معرفي به استاد