دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاع از راي جلسه شوراي اموزشي در خصوص غيبتهاي كلاسي

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان با غيبت بيش از حد مجاز مي رساند به منظور اطلاع از راي جلسه شوراي اموزشي در خصوص غيبتهاي كلاسي به اداره اموزش (خانم بيجاري) مراجعه نمايند.

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه حوزه ریاست معاونت آموزشی اخبار و اطلاعیه ها اطلاع از راي جلسه شوراي اموزشي در خصوص غيبتهاي كلاسي