دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پرسنل

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
رضا افشاری مدیرمالی 05632521181 داخلی 139
سعید اسداللهی شیرگ حسابدار 05632521181 داخلی 139
علی حسینی دشت بیاضی حسابدار 05632521181 داخلی 139

 

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه پرسنل