دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اخبار فناوری اطلاعات

خرید و راه اندازی سیستم اتوماسیون پیوند

جهت سهولت در امر نامه نگاری و بهینه شدن مکانیز نامه نگاری چه نامه های داخلی و چه نامه های خارج از سازمان سیستم اتوماسیون پیوند خریداری و جهت بهره برداری نصب و راه اندازی شد .

از جمله امکانات این سیستم

درخواست مرخصی روزانه

درخواست خرید کالا

در خواست ماموریت 

نامه نگاری های داخل سازمان

نامه نگاری های خارج از سازمان

و ...

48

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه فناوری اطلاعات حوزه ریاست فناوری اطلاعات خرید و راه اندازی سیستم اتوماسیون پیوند