دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اخبار فناوری اطلاعات

خرید و راه اندازی سیستم کارگزینی

خرید و راه اندازی سسیستم سدف (سیستم دانشگاه فردوسی)

زیر سیستم های زیر از دانشگاه فردوسی خریداری و جهت بهره برداری بر روی سرور های دانشگاه نصب گردید . این سیستم ها هم اکنون در حال بهره برداری و استفاده می باشند .

- کاگزینی

- انبار و اموال

- حقوق و دستمزد

- اداری و مالی

- آموزش

- و ....

47

 

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه فناوری اطلاعات حوزه ریاست فناوری اطلاعات خرید و راه اندازی سیستم کارگزینی