دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانش آموختگان

گواهینامه موقت

صدور هر گونه مدرک دانش آموختگی اعم از دانشنامه، گواهینامه موقت، تائیدیه تحصیلی، نامه نظام وظیفه، گواهی معدل و .... علاوه بر بررسی پرونده توسط کارشناس آموزش ، پس از بررسی نهائی کارشناس اداره دانش آموختگان و تائید شرایط دانش آموختگی انجام خواهد شد. بدیهی است در صورت وجود هر گونه مشکل آموزشی و یا نقص مدارک، مراتب در زمان مراجعه بعدی به اطلاع دانش آموخته خواهد رسید .

 

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیل

1-وصول مدارک دانش آموختگی از دانشکده و پرونده دانشجویی از اداره پذیرش و ثبتنام دانشگاه توسط اداره دانش آموختگان
     تبصره: تسویه حساب با دانشکده برای کلیه دانش اموختگان الزامی است.

2- تسویه حساب حسابداری نوبت دوم دانشگاه(دانش اموختگان نوبت دوم)

3- مشخص بودن وضعیت بدهی صندوق رفاه دانشجویان ( میزان بدهی و یا عدم بدهی)

4- تائیدیه تحصیلی ، ریزنمرات و گواهی موقت مقطع قبل

5- مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه( فتوکپی برابر با اصل شده کارت پایان خدمت، فتوکپی برابر اصل شده کارت معافیت دائم، اصل و یا فتوکپی برابر با اصل شده گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر کلاسه پرونده، اصل و یا فتوکپی برابر با اصل شده گواهی اشتغال به خدمت سربازی از یگان مربوطه)

6-   دریافت فرم های مورد نیاز (تسویه حساب ، تعهد و ... ) از سایت و تکمیل و تحویل آنها

7-   پرداخت هزینه های مربوطه ( تمبر ، پست و ... )

8-       تهیه مدارک مورد نیاز

  • 6 قطعه عکس
  • اصل کارت دانشجویی
  • تصویر چکیده پایان نامه و تهیه سی دی از پروژه و تحویل آن به همراه پایان نامه به مسئول کتابخانه و دریافت نامه تایید

تبصره- مفقودی کارت دانشجویی : چنانچه کارت دانشجو به هر علت مفقود شده است دانشجو موظف است مبلغ صدور کارت را به عنوان اصل کارت به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه پرداخت نماید.

تذکر:جهت دانش آموختگان متعهد خدمت و یا مامور به تحصیل سازمان آموزش و پرورش گواهینامه موقت صادر نخواهد شد و برای این دسته از دانش آموختگان تاییدیه تحصیلی صادر خواهد شد.

 

قابل توجه متقاضیان ارسال تائیدیه تحصیلی با پست پیشتاز

از آنجایی که ارسال تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات میبایستی حتما بصورت محرمانه و پستی انجام شود و با عنایت به مشکلاتی که در پیگیری مکاتبات مربوط به پست عادی بوجود میآید، در صورتی که دانش آموخته متقاضی ارسال تائیدیه تحصیلی با پست پیشتاز باشد، میتواند در قبال پرداخت وجه، نسبت به ارسال تائیدیه بصورت پیشتاز اقدام نماید.( پرکردن فرم درخواست ارسال توسط دانشجو الزامی است )

 

قابل توجه متقاضیان تحویل مدرک گواهینامه موقت به دانشجویان دیگر

گواهینامه موقت دانش آموختگی فقط به شخص خود دانشجو یا نماینده قانونی وی تحویل داده می شود.

 

نکاتی که دانشجویان در طی نیمسال آخر تحصیلی می بایست مدنظر داشته باشند:

-مراجعه به بایگانی آموزش درخصوص اطمینان ازموجود بودن اصل مدرک پایه و تائیدتحصیلی درپرونده

-اطمینان از مطابقت داشتن مندرجات شناسنامه با مدرک پایه و لیست نمره و رتبه قبولی صادره ازمرکز آزمون

    تذکر : درصورتیکه مندرجات هر یک از موارد ذکر شده دربند های بالا دارای نقص باشد ، جهت رفع آن به اداره آموزش-واحد پذیرش مراجعه و نسبت به اصلاح آن اقدام نماید .

 

دریافت تاییدیه مدرك تحصیلی از اداره دانش آموختگان

-         براي ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
دانشجویانی که در مقاطع بالاتر پذیرفته شده اند، توسط دانشگاه مقصد از طریق پست یا به صورت دستی و حضوري تقاضانامه تایید مدرك تحصیلی مقطع قبلی خود را به دانشگاه ارائه می نمایند. اداره دانش آموختگان دانشگاه پس از بررسی پرونده دانشجو ، پاسخ را به صورت محرمانه و از طریق پستی براي دانشگاه مقصد ارسال می نماید.

-         به منظور استخدام یا صدور پروانه اشتغال
پاسخ تاییدیه تحصیلی به منظور استخدام و یا اشتغال به کار همراه فیش واریزي به مبلغ 20 هزار تومان می باشد . شایان توجه است، پاسخ به تاییدیه هاي مدرك تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه منوط به تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان می باشد .

 

صدور دانشنامه

1-      تکمیل فرم هاي مربوط به تقاضاي دانشنامه

2-      ارائه اصل گواهی موقت (در صورتی که دانش آموخته قبلا اصل گواهی نامه موقت خود را دریافت نموده باشد)

3-      لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با انجام یکی از شرایط زیر(ویژه دانشجویان روزانه (:
الف- گواهی انجام کار برابر مدت تحصیل

                    1. پذیرفته شدگان سهمیه منطقه یک و شاهد و ایثارگر>> یک برابر مدت تحصیل

                              2. پذیرفته شدگان سهمیه منطقه دو و سه >> دو برابر مدت تحصیل


توجه: فرآیند دریافت گواهی انجام کار به این صورت می باشد که متقاضیان می بایست به سایت سازمان تامین اجتماعی به آدرس زیر مراجعه و سوابق بیمه اي خود را دریافت نموده و پس از چاپ براي تایید(اخذ مهر و امضاي معتبر سازمان) به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند.

https://savabegh.tamin.ir


ب- ارائه نامه عدم کاریابی از اداره کل تعاون، رفاه و امور اجتماعی کشور


توجه:1شایان ذکر است که در پرونده این دانش آموختگان نباید از هیچ ارگان یا سازمانی نامه اي مبنی بر درخواست تاییدیه تحصیلی که بیان گر اشتغال به کار در آن سازمان بوده وجود داشته باشد، در صورت وجود چنین مدرکی، دانش آموخته بایستی گواهی عدم اشتغال از ارگان مزبور را ارائه نماید.
توجه:2براي دریافت گواهی کار از اداره کار و امور اجتماعی می باید از زمان فارغ التحصیلی به مدت یک سال گذشته باشد و دانش آموخته در این مدت در هیچ سازمان دولتی و خصوصی مشغول به کار نباشد.


ج- خرید تعهد رایگان و پرداخت هزینه آموزش رایگان و ارائه اصل و کپی فیش واریزي

توجه :1چنانچه دانش آموخته متقاضی خرید تعهدات سنوات مقاطع تحصیلاتی خود (کاردانی، کارشناسی ) باشد ، می باید ابتدا نسبت به تسویه حساب مقاطع تحصیلی پایین تر خود اقدام نماید.

د- ارائه اصل دانشنامه مقطع قبلی و فرم انجام تعهد (ویژه دانش آموختگان دوره روزانه) جهت دریافت دانشنامه مقطع بالاتر الزامی می باشد.


توجه :2نحوه محاسبه هزینه هاي آموزش رایگان دانشجویان بر اساس مصوبه ابلاغی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري و بر اساس سال ورود، مقطع، رشته تحصیلی و سنوات خدمت محاسبه می گردد. مبلغ فوق به حساب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري واریز شده و سپس فیش واریزي به دانشگاه محل تحصیل ارائه گردد.

توجه3 : دانش آموختگانی که گواهی سابقه کار کمتر از مدت تعهد خود ارائه نمایند، می توانند مدت زمان باقی مانده از تعهد خود را پس از محاسبه اداره دانش آموختگان بصورت نقدي به حساب وزارت علوم واریز نمایند.

-4 ارائه اصل شناسنامه و یک برگ تصویر صفحه اول (در صورت داشتن شناسنامه جدید یا تغییرات در شناسنامه، تصویر صفحه اول و دوم و صفحه توضیحات الزامی می باشد)
-5
ارائه یک برگ تصویر کارت ملی
-6
اصل برگه تسویه حساب وام دریافتی از اداره صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري(در صورت عدم دریافت وام یا عدم بدهی، نیازي به برگه تسویه حساب نمی باشد(
-7
مشمولین نظام وظیفه جهت دریافت دانشنامه خود باید یکی از مدارك زیر را همراه داشته باشند:

- اصل کارت پایان خدمت و تصویر آن
-
اصل کارت معافیت از خدمت و تصویر آن
-
گواهی اشتغال به خدمت از یگان محل خدمت خطاب به دانشگاه
-
گواهی اشتغال به تحصیل با قید شماره معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر

-8متقاضیان دانشنامه می باید مبلغ مشخص شده را به شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز نموده و سند واریزي نقدي خود را در دو برگ (رسید صاحب حساب و رسید مشتري) به کارشناس مربوطه در اداره دانش آموختگان بصورت پستی یا حضوري ارائه نمایند.


-9مدارك تحصیلی به شخص دانش آموخته و یا به نماینده قانونی( با ارائه اصل وکالت نامه محضري) قابل تحویل می باشد.
توجه: مدارك به اقوام درجه اول ؛ پدر، مادر، همسر و فرزند تحویل داده نمی شود. مگر با ارائه وکالت نامه محضري.

دانلود فرم استشهاد محلی
دانلود فرم درخواست ارسال مدرک با پست

jadvaleHazineha.PNG

شماره حساب : 2172012002006 بانک ملی درآمدهای اختصاصی دانشگاه فاطمه الزهرا (بزرگمهر)

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه دانش آموختگان