اعضای هیات علمی گروه جغرافیا

 

عبدالمجید احمدی اورامان

تخصص : ژئومورفولوژی

لینک صفحه شخصی

 

مهدی مودودی

تخصص : برنامه ریزی روستایی

لینک صفحه شخصی