دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشجویان محترم گروه کامپیوتر جهت ارتباط با کارشناس گروه می توانند از ایمیل Com.buqaen@gmail.com استفاده نمایند

هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

 تصویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی
4 2 سید مجتبی بنایی  کارشناسی ارشد
funny-default-facebook-pictures  غلامحسین قاسمی  کارشناسی ارشد
3by4 محسن صابری   کارشناسی ارشد
funny-default-facebook-pictures مجید عبدالرزاق نژاد دکترا

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه دانشکده ها دانشکده فنی مهندسی مهندسی کامپیوتر هیات علمی