دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه حضور دانشجویان مهندسی کامپیوتر جهت انتخاب واحد

دانشجویان محترمی که شماره دانشجویی آنها در لیست زیر قرار گرفته است جهت تعیین وضعیت انتخاب واحد، روز شنبه 4/7/94 به استاد راهنمای خود مراجعه کنند. انتخاب واحد این دانشجویان پس از تایید حضور دانشجو در روز مقرر توسط استاد راهنما ثبت نهایی خواهد شد. لازم به ذکر است اساتید راهنمای ورودی های 91، 92 و 93 به ترتیب آقایان بنائی، قاسمی و جوادی مقدم هستند.

ورودی های 91

ورودی های 92

ورودی های 93

 9112606001

9112606013

9112606018

9112606043

9112606036

9112604036

 9212606021

9212606001

9212606038

9212606033

9212606029

9212606035

9212606030

9311211102

9311811201

9311811212

9311811215

9311811219

9311811220

9311811224

9312811207

9312811208

9312811212

9312811215

9312811221

9312811224

9312811226

9312811227

 

 

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه دانشکده ها دانشکده فنی مهندسی مهندسی کامپیوتر اخبار گروه اطلاعیه حضور دانشجویان مهندسی کامپیوتر جهت انتخاب واحد