مراسم چای داغ بچه های کامپیوتر

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

مراسم چای داغ با گفتگوی صمیمانه ی اساتید و دانشجویان، روز سه شنبه مورخ 94/2/15 از ساعت 13 الی 14 در نمازخانه دانشگاه برگزار می گردد .