دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

درباره ریاست دانشگاه - رزومه

ForUSB 1نام: محمد حسین شفیعی میم

آدرس ایمیل:

تحصیلات

 • دکتری: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، دانشگاه لاوال، کبک، کانادا، 1388

عنوان پروژه: بررسی آزمایشگاهی ساختمانهای توربولنسی در یک لایه مرزی تحت تاثیر گرادیان فشار معکوس قوی.

 • کارشناسی ارشد: مکانیک-تبدیل انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران،1376

عنوان پروژه: شبیه سازی جریان سوخت و هوا در کاربراتور با نصب مخلوط کننده گازی.                         

 • کارشناسی: مهندسی مکانیک-هوا فضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1371

عنوان پروژه: آنالیز سیستمهای کنترلی هواپیما به کمک کامپیوتر.

عضویت‌ها

 • عضو انجمن مهندسی کانادا
 • عضو شورای استاندارد استان سیستان و بلوچستان (نماینده دانشگاه)
 • عضو شورای پژوهشی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی مکانیک
 • عضو کمیته تخصصی جذب (گروه مهندسی مکانیک)
 • مسلط به زبانهای برنامه نویسی: Matlab, Fortran, Pascal
 • مسلط به کار با نرم افزارهای: LaTex, Tecplot, Fluent, Comsol, PowerPoint, Word, Excel
 • طراحی و نصب سیستمهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی
 • مسلط به زبان انگلیسی (خواندن و نوشتن در حد خیلی خوب)
 • مسلط به زبان فرانسه (خواندن و نوشتن در حد خیلی خوب)
 • جریانهای آشفته: مطالعه ساختمانهای توربولانسی (جریانهای داخلی و خارجی)، مطالعه افتها ، مطالعه آزمایشگاهی جریانهای آشفته، روشهای شبیه‌سازی جریانهای آشفته (DNS, LES, DES)
 • لایه مرزی: کاهش پسا، ساختارهای توربولانسی، کنترل جریان، کنترل جدایش به کمک روشهای فعال و غیر فعال،
 • آیرودینامیک: مطالعه آیرودینامیک اجسام به روشهای آزمایشگاهی و عددی.
 • تکنیک‌های آزمایشگاهی: آشکار سازی و مطالعه دینامیک جریان به کمک این روشها
 • دینامیک سیالات محاسباتی:مدلسازی جریانهای آشفته در جریانهای داخلی، خارجی، توربوماشینها و ...
 • معاون آموزشی-پژوهشی پردیس در حوزه علوم پایه و مهندسی دانشگاه س و ب، زاهدان شهریور 1391 کنون
 • دبیر اجرائی اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران شهریور 1391-زاهدان
 • رابط نماینده علمی جمهوری اسلامی ایران در کانادا و امریکا در شهر کبک، کانادا                    1386-1383
 • مدیر امور دانشجویی دانشکده مهندسی شهید نیکبختدانشگاه س و ب، زاهدان1382-1380
 • مدیر گروه مهندسی کشتیدانشگاه س و ب، زاهدان1380-1378
 • عضو هیئت علمی (استادیار تمام وقت)، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه س و ب، زاهدان ایران1388-کنون
 • هیئت علمی (قراردادی)، دانشگاه لاوال، کبک، کانادا1388-1385
 • بورسیه تحصیلی خارج از کشور، کانادا1382-1387
 • عضو هیئت علمی (تمام وقت)، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه س و ب، زاهدان ایران1382-1380
 • عضو هیئت علمی (تمام وقت)، دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشگاه س و ب، ایران  1380-1376
 • دانشکده‌های مهندسی و کشاورزی (حق‌التدریس)، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران1375-1374
 • بورسیه تحصیلی خارج از کشور (تبدیل به داخل)1375-1373
 • مرکز پژوهشهای هوانوردی، صنایع هوایی ایران، تهران، ایران1372-1371

مهارتها

زبانهای خارجی

زمینه‌های تحقیقاتی

مدیریتهای اجرایی

سوابق استخدامی

سوابق آموزشی

 • دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه س و ب، زاهدان، ایران (استادیار)1388-کنون
 • دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه لاوال، کبک، کانادا1388-1385
 • دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه س و ب، زاهدان، ایران (مربی)1382-1380
 • دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشگاه س و ب، زاهدان، ایران (مربی)1380-1376
 • دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران1375-1374
 • دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران1375-1374
 • مقطع دکتری: توربولانس، روشهای مطالعه جریانهای آشفته، سیالات پیشرفته، مباحث ویژ در سیالات، جریانهای متلاطم و تئوری لایه مرزی
 • مقطع کارشناسی ارشد: توربولانس، آنالیز و پردازش داده‌های آزمایشگاهی، مکانیک سیالات تراکم ناپذیر، مکانیک سیالات پیشرفته، جریانهای متلاطم و تئوری لایه مرزی، ریاضی مهندسی پیشرفته
 • مقطع کارشناسی: توربوماشین، مکانیک سیالات1، ترمودینامیک 1، ترمودینامیک 2، انتقال حرارت 1، انتقال حرارت 2، مدیریت اقتصاد مهندسی، طراحی اجزاء 1، طراحی اجزاء 2، مقاومت مصالح 1، مقاومت مصالح 2، دینامیک، استاتیک، فیزیک حرارت و مکانیک، نقشه کشی صنعتی

دروس تئوری تدریس شده

دروس عملی و کارگاهی تدریس شده

 • آزمایشگاه ترمودینامیک، آزمایشگاه انتقال حرارت، آزمایشگاه فیزیک (دانشگاه سیستان و بلوچستان)، آزمایشگاه ماشینهای حرارتی (دانشگاه لاوال)
 • کارگاه پنوماتیک (دانشگاه لاوال)، کارگاه ماشینهای هیدرولیکی (دانشگاه لاوال)، کارگاه جریانهای تراکم ناپذیر سیال (دانشگاه لاوال)
 • طراحی و ساخت یخچال جهت تولید یخ حبه‌ای با ظرفیت بالا، زاهدان، ایراندر حال اجرا
 • طراحی و ساخت دستگاه حمل یخ از کارگاه یخسازی تا خودروی حمل یخ، زاهدان، ایران1391-1390
 • طراحی و ساخت دستگاه جداسازی زعفران از گلبرگ زاهدان، ایران1390-1389
 • طراحی و ساخت دستگاه چیدن و جمع آوری گل زعفران، چابهار، ایران1380-1378
 • توسعه نرم افزار برای محاسبه ضرایب آیرودینامیکی هواپیماهای سبک، مرکز پژوهشهای هوایی، تهران1372-1371
 • همکاری در تیم طراحی تونل باد، مرکز پژوهشهای هوانوردی، صنایع هوایی ایران، تهران1372-1371
 • دوره ایمنی کارگاهها و مراکز آزمایشگاهی (Formation de sante et sécurité au travail, SIMDUT)، دانشگاه لاوال، کبک، کانادا1382
 • دوره ایمنی استفاده از لیزر (Course Sécurité de Laser)، دانشگاه لاوال، کبک، کانادا1382
 • کارگاه موتور جت، فرودگاه قلعه مرغی، تهران، ایران1370
 • کارگاه مدل‌سازی هواپیما، فرودگاه قلعه مرغی، تهران، ایران1370
 • کارگاه ابزار دقیق هواپیما، فرودگاه قلعه مرغی، تهران، ایران1370
 • آموزش چکهای دوره‌ای هواپیماها، فرودگاه مهرآباد، تهران، ایران1369
 • مکانیک سیالات: جریان‌های آرام و آشفته، جریان‌های تراکم ناپذیر و تراکم پذیر
 • آیرودینامیک: آیرودینامیک وسایل پرنده با سرعتهای پائین و بالا، آیرودینامیک خودروها، آیرودینامیک شناورها
 • ترمودینامیک
 • انتقال حرارت
 • توربوماشینها
 • دینامیک گازها
 • موتور جت

تجارب صنعتی و طرحهای تحقیقاتی

دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی

زمینه‌های تحصیلی و آموزشی

مقالات چاپ شده

1-     محمد حجتی، محمد حسین شفیعی میم، "مدل­سازی سیستم تولید همزمان توان، حرارت و برودتاستفاده ازانرژی خورشید و باد توسط نرم افزار TRNSYS"، اولین کنفرانس بین­المللی انرژی خورشید، بهمن 1392، دانشگاه تهران.

2-     محمد حسین شفیعی میم، محمد حجتی، "مدل­سازی سیستم تولید همزمان (CCHP)با استفاده از انرژی نو توسط نرم افزار TRNSYS"، بیست و دومین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران، اردیبهشت 1393، دانشگاه شهید چمران اهواز.

3-     محمد آدینه بیگی، محمد حسین شفیعی میم، "بررسی عددی تغییر عملکرد کمپرسور توربوشارژر Garrett TB28 بر اثر تغییر هندسی پروانه"، بیست و یکمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران، اردیبهشت 1392، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.

4-     محمد آدینه بیگی، محمد حسین شفیعی میم، "مطالعه‌یعددی تاثیر زوایا و تعداد پره‌های کمپرسور توربوشارژر بر عملکرد کمپرسور"، دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، اسفند 1391، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

5-     اشکان نورمحمدی، محمد حسین شفیعی میم، امیربک خوشنویس، "مطالعه آزمایشگاهی رگه‌های کم سرعت و پرسرعت در یک لایه مرزی آشفته با گرادیان فشار صفر"، کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته، مهر 1391، اصفهان، ایران.

6-      مریمی ر.، شفیعی میم م.حجوادپور م.، فراهت س.، "بررسی عددی کاهش اتلاف انرژی در یک سیستم تیلور-کوئت عمودی توسط تزریق میکروحباب"، اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران، اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ، ايران، 21 لغايت 23 شهریور 1391.

7-      M. H. Shafiei Mayam, R. Maryami, M. JavadPour, S. Farahat, “Numerical Study of Reduction of Energy Dissipation Using Micro Bubbles in a Vertical Couette-Taylor System”, 1th Iranian Conference on Heat and Mass Transfer-ICHMT2012, 11-13 September, 2012, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

8-     فرهاد عیسی‌زایی، امین بهزادمهر، محمد حسین شفیعی میم، "مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان مغشوش سیال نانو درون لوله‌ افقی تحت شار حرارتی یکنواخت در دیواره با استفاده از مدل مخلوط"، اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران، اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ، ايران، 21 لغايت 23 شهریور 1391.

9-      M H Shafiei Mayam, “Development of a turbulent boundary layer in a strong adverse pressure gradient region”, 20th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2012, 16-18 May, 2012, School of Mechanical Eng., Shiraz University, Shiraz, Iran.

10-  M H Shafiei Mayam, “The effect of spatial resolution on the swirl intensity and the size of vertical structures”, 7th International Chemical Engineering Congress & Exihibition, Kish, Iran, 21-24 November, 2011.

11-  M H Shafiei Mayam, “Scaling of the turbulent boundary layer subjected to an adverse pressure gradient”, 7th International Chemical Engineering Congress & Exihibition, Kish, Iran, 21-24 November, 2011.

12-  R Maryami, M H Shafiei Mayam, S Farahat, M JavadPour, “Numerical study of drag reduction using micro bubbles in a vertical Couette-Taylor system”, 7th International Chemical Engineering Congress & Exihibition, Kish, Iran, 21-24 November, 2011.

13-  M H Shafiei Mayam, “Description and comparison two methods for characterizing vortices in planar slices of turbulent flow fields”,19th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2011, 10-12 May, 2011, The University of Birjand, Birjand, Iran.

14-  Mohammad Hossein Shafiei Mayam,Yvan Maciel, “Statistical properties of hairpin vortices in a turbulent boundary layer under stalled-airfoil-type flow conditions”, 18th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2010, 11-13 May, 2010, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

15-  Y. Maciel and M. H. Shafiei Mayam, “Hairpin structures in a turbulent boundarylayer under stalled-airfoil-type flow conditions”, Progress in Turbulence III,Proceedings of the iTi Conference in Turbulence, Oct. 2008, Bertinoro, Italy.

16-  M. H. Shafiei Mayam, Y. Maciel, “Hairpin structures in a turbulent boundary layerwith strong adverse pressure gradient”, International Symposium on turbulence andshear flow phenomena, Aug. 2007, Munich, Germany.

17-  M. H. Shafiei Mayam, Y. Maciel, “Coherent structures in a turbulent boundary layerin stalled-airfoil0type flow conditions”, 2007 AERO Conference and 54th AnnualGeneral Meeting, April 2007, Toronto, Canada.

18-ح نیازمند، م ح مدرس رضوی، م ح شفیعی میم، "مدلسازی جریان سوخت و هوا در کاربراتور پژو 405 با نصب مخلوط کننده گازی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی"، 1377، نشریه مهندسی استقلال، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.

19-ح نیازمند، م ح مدرس رضوی، م ح شفیعی میم، شبیه‌سازی جریان سوخت و هوا در کاربراتور با نصب مخلوط کننده گازی، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک، 1375، شیراز، ایران.

مقالات ارسال شده

1-      R Maryami, M H Shafiei Mayam, S Farahat, M JavadPour, “Experimental drag reduction by micro bubbles in a Couette-Taylor system and in turbulent Taylor vortex flow Part 1", Experimental Thermal and Fluid Science.ه

2-      Ramin Hhademi , Davod Mohebbi-Kalhori*, Mohammad Hossein Shafiei Mayam, “Effects of magnetic field on mixed convection flow of nanofluids over a vertical cylinder”, Journal of Enhanced Heat Transfer.

3-      M H Shafiei Mayam, R Maryami, M Javadpour, S Farahat , “Numerical study of reduction of energy dissipation using micro bubbles in a vertical coette-taylor system”. Journal of Heat and Mass Transfer (JMHT), University of Semnan.

مقالات در حال آماده‌سازی

1-      R Maryami, M H Shafiei Mayam, S Farahat, “Experimental drag reduction by micro bubbles in a Couette-Taylor system and in turbulent Taylor vortex flow Part 2".

2-      A. Nourmohammadi, M H Shafiei Mayam, “Experimental study on the effect of roughness on velocity distribution in a zero pressure gradient turbulent boundary layer”.

3-      M. Adinehbaigi, M H Shafiei Mayam, “Numerical investigation of the effect of blade angles and number of blade on the performance of a turbocharger compressor”.

4-      M. Mehrabiyan, M H Shafiei Mayam, “Studying the effect of Coriolis term on fluid dynamics and Reynolds stresses in a turning channel”.

5-     و تعداد 7 مقاله آماده شده و یا در حال آماده سازی که بعضا ارسال شده است.

کتاب در حال آماده‌سازی

مقدمه‌ای بر توربولانسی.

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه ساختار دانشگاه حوزه ریاست درباره ریاست دانشگاه - رزومه