دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دیدار ریاست دانشگاه بزرگمهر قاین با امام جمعه شهرستان

20140708 112239طی دیداری که ریاست دانشگاه بزرگمهر قاین با امام جمعه شهرستان داشتند که در این دیدار گزارش عملکرد طی شرح به ایشان ارائه شد که مشروح آن به شرح زیر است.


الف ) حوزه نرم افزاری

1-      ارتباط با تمامی دانشگاههای ، سازمان سنجش ، واحدهای مختلف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از طریق سامانه های مختلف ، که این خود مستلزم پیگیری ، نامه نگاری و صرف فرمان قابل توجهی بوده است . در حال حاضر تمامی ارتباطات با مجموعه های مذکور از طریق سامانه ها انجام میگیرد .

از محاسن این روش ارتباطی می توان به سرعت کار ، قابلیت پیگیری کار و بدون هزینه بودن آن ذکر کرد ، در حالیکه استفاده از فاکس و تلفن علاوه بر صرف زمان ، هزینه قابلیت پیگیری ندارد .

2-      آموزش پرسنل دانشگاه در واقع بخاطر وابستگی دانشکده های سابق به دانشگاه بیرجند، اکثر پرسنل دانشگاه اعم از اداری و هیئت علمی به حوزه وظایف خود آشنا نبودند . این مسئله چالشهای زیادی را برای مجموعه در پی داشته که به مرور درصدد آموزش کارکنان و اعضای هیئت علمی برآمده ، بطوریکه در حال حاضر اکثر امورات دانشگاه توسط همین پرسنل انجام می گیرد .

در همین راستا پس از آموزشهای لازم ، معاون ، مدیریت ها، رئیس حوزه فناوری و ... انتصاب گردیده تا کارها بصورت حوزه ای و برابر استاندارد دانشگاههای بزرگ انجام گیرد .

از محاسن این موارد می توان به تربیت مدیران در دانشگاه و تربیت نیروی انسانی و تقسیم کار که در واقع باعث سرعت گرفتن موارد می شود ، نام برد .

3-      پیگیری و بررسی نرم افزار های مورد نیاز دانشگاه توسط تیم متخصص منتصب شده در حوزه فناوری و ارتباطات جهت خرید بهترین نرم افزارها به جهت کاربرد و پشتیبانی . در این حوزه نرم افزارها انتخاب شده و در حال ورود به مرحله قرار داد و خرید شده اند .

4-      آماده سازی چارت تفضیلی دانشگاه و همچنین نمودار سازمانی آن و در دستور کارقرار دادن آن برای هیئت امناء جهت تصویب نهایی .

5-      پیشنهاد موارد زیر در دستور کار هیئت امناء جهت اخذ مجوز و تایید نهایی :

1-5 : مجوز ادامه تحصیل مربیان شاغل در دانشگاه جهت تصحیح هرم هیئت علمی .

2-5 :مجوز استخدام نیروهای قرارداد تامین کار جهت جهت پستهای بدو تصدی .

3-5 : مجوز انتصاب اعضا در مدیریتها و ستادهای پیشنهادی برای همکاران که فاقد شرایط احراز این سمتها هستند . (تقریبا تمامی همکاران همچنین شرایطی دارند )

4-5:افزایش ضریب جذب در حقوق اعضاء ، جهت تشویق اعضای جدید برای ورود به دانشگاه و همچنین ماندگاری اعضای فعلی

5-5: درخواست مجوز اجاره ساختمان جهت استفاده برای خوابگاه دانشجویی .

6-5 : درخواست مجوز خرید خودرو (سواری ، وانت و اتوبوس )

7-5: درخواست مجوز تاسیس گروه هایی که پذیرش دانشجو انجام شده است .

8-5: در خواست استفاده از نیروهای قراردادی در پستهایی که نیرو حداقل باید پیمانی باشد

6-      حف نیروهایی که در دانشگاه بزرگمهر قاینات حضور نداشته ولی از محل اعتبارات اینجا حقوق دریافت می داشته اند ، از لیست حقوقی دانشگاه .

7-      افزایش هزینه های پرداختی به نهادها و کانونها جهت فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویی

ب ) حوزه سخت افزاری

1-      پیگیری اخذ زمین جهت احداث سایت دانشگاه که شامل گامهای زیر است :

1-1: پیرو جلسات مکرر شهرداری و شورای شهر در ابتدا مکلف شد که معادل زمین باغ گل ها را به

20140708 112239

 

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه ساختار دانشگاه حوزه ریاست دیدار ریاست دانشگاه بزرگمهر قاین با امام جمعه شهرستان