دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

رديفشماره تلفنواحدتوضيحات
1 32526530 فکس  
2 32521181 دفتر ریاست  داخلی 134
4 32525077 طرح و برنامه  
5 32529319 امورمالی - حسابداری  
6 32521181 تلفن خانه  
7 32521182 تلفن خانه  
8 32521183 تلفن خانه  

تلفن های داخلی دانشگاه

نام و نام خانوادگیشماره داخلیتوضیحات
خانم قریشی 134 دفتر ریاست
آقایان حسینی،یعقوبی،سنگی و خانم شاکری 102 دانشجویی و فرهنگی
خانم حسینی 103 کتابخانه
اتاق نگهبانی ساختمان 101  
نگهبانی ورودی ساختمان 104  
خانم بیجاری 118 آموزش
آقای حسنی 117 مدیر امور آموزشی
آقای مهندس ارجمند 119 مدیرگروه مهندسی عمران
آقای مهندس رضوانی 120 هیات علمی مهندسی عمران
آقای حسنی 122 هیات علمی گروه حسابداری
آقای مهندس بنائی 145 سرپرست حوزه مديريت امور پژوهشي و فناوري
آقای دکتر عبدالرزاق نژاد 124 سرپرست حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي
آقای دکتر شیخی 125 هیات علمی مهندسی مکانیک
آقایان دکترقصابی 126 هیات علمی گروه مکانیک
آقای دکتر احمدی 127 هیات علمی گروه جغرافیا
آقای دکتر مودودی 136 هیات علمی گروه جغرافیا
آقای دکتر کهن ترابی 132 هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق
آقای دکتر جوادی 129 عضو هیات علمی کامپیوتر
آقای مهندس قاسمی 130 هیات علمی گروه کامپیوتر
آقای مهندس شکیب 131 هیات علمی مهندسی عمران
آقای مهندس صابری 123 هیات علمی گروه کامپیوتر
آقای مهندس رضوانی 144 مدیر طرح و برنامه
آقایان مهندس خداپرست، ایراندوست 137 طرح و برنامه
آقایان اسداللهی ، حسینی 139 اداری مالی و حسابداری
آقایان امجدی ، سنگی ، زعفرانی ، کمیلی 138 فناوری اطلاعات
آقای پورحاتم 146 مسئول امور عمومی
آقای مهدی رضوانی 140 کارپرداز
خانم حیرانی و کریمی 133 دبیرخانه و کارشناس پژوهشی
فکس    32526530    

 

آدرس دانشگاه

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاین - خیابان امام (ره) - میدان شیرازی - انتهای خیابان ابولمفاخر - دانشگاه بزرگمهر قاینات

کد پستی :9761986844

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه تماس باما