دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انتخاب درس پروژه تخصصی در نیمسال دوم 95-94

بر اساس تصمیم گرفته شده در جلسه گروه

دانشجویانی که قصد اخذ پروژه تخصصی در نیمسال دوم 95-94 را دارند باید حداکثر تا تاریخ 5 دی ماه نسبت به انتخاب استاد راهنمای خود با توجه به سهمیه اختصاص یافته به هر یک از اعضای هیات علمی گروه و موضوع پروژه اقدام نمایند. برای این کار دو نسخه از فرم مربوطه را پر کرده و به تایید استاد برسانند. سپس یکی از آنها را به استاد راهنمای پروژه و دیگری را به کارشناس گروه آقای مهندس ایراندوست تحویل دهند.

فرم مربوط به پروژه تخصصی در سایت دانشگاه در قسمت فرم های گروه مکانیک قرار دارد. انتخاب واحد این درس در نیمسال آینده توسط گروه و فقط برای افرادی که در مهلت مقرر اقدام کرده اند انجام خواهد شد.

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه اخبار گروه انتخاب درس پروژه تخصصی در نیمسال دوم 95-94