کاردانشجویی انتشارات

به اطلاع دانشجویان علاقه مند به کار دانشجویی در انتشارات دانشگاه می رساند، جهت ثبت نام به آقای حسینی (امور دانشجویی) مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است حداکثر تا آخر وقت اداری 14 بهمن ماه مهلت باقیست.