اطلاعيه صندوق رفاه دانشجويان 29-9-95

اطلاعيه مهم صندوق رفاه دانشجويان
به اطلاع كليه دانشجويان متقاضي تسهيلات رفاهي (وام هاي دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان) مي رساند سامانه ثبت اطلاعات وام از طريق پورتال دانشجويي اتوماسيون صندوق رفاه دانشجويان (به نشاني bp.swf.ir) از تاريخ 1395/09/25 لغايت 1395/11/10 فعال شده است. لذا دانشجويان متقاضي مي توانند نسبت به ثبت تقاضاي كليه وام هاي دانشجويي اعم از روزانه و نوبت دوم (شبانه) در نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 اقدام نمايند.
خاطر نشان مي سازد با عنايت به محدوديت زمان جهت ثبت اطلاعات در سامانه اتوماسيون نيمسال دوم، مدت زمان فوق قابل تمديد نمي باشد.