دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه آموزشی دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورود 92 و ماقبل
1780-adobe-pdf-logo
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان 1780-adobe-pdf-logo
دستورالعمل درخواست مرخصی تحصیلی 1780-adobe-pdf-logo
آیین نامه برگزاری امتحانات 1780-adobe-pdf-logo
آیین نامه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی 93 به بعد 1780-adobe-pdf-logo
آیین نامه انتخاب پروژه و کارآموزی
1780-adobe-pdf-logo

خدمات وب

تلفن های تماس

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

خبرنامه دانشگاه

شما اینجا هستید: خانه آیین نامه های آموزشی